Catrin Andersson vänder upp och ner på markens lager av tid med EARTHSTAR
 Lysande sfärer på toppen!

Konstnären Catrin Andersson har grävt Johanneslunds
historia och vänt upp och ner på markens lager av tid.
Verket Earthstar består av fem sfärer som förändras
med dygnets ljusskiftningar.
Innanför geometriska ytor av glas finns både skydd
och en bild av markens historia.
Stanly Plåt svetsade stålställningarna.

Läs mer>>

E5 earthstar