Fredrik Noréns konstverk "Passage" i Finspång
 

En randig monolit förmedlar illusionen av 16 st sammanfogade dörrar i olika färgsättning. "Dörrarnas" skiftande färger gör att verket förändras i sitt uttryck beroende av från vilket håll man betraktar det.
Av fyra synliga sidor är en varmt röd, en vit, en randig med synliga infogade låshus och, slutligen, en sida som är randig utan något övrigt konkret tillskott. På långt håll ger verket intrycket av att vara en helt abstrakt skulptur och randig, röd eller vit beroende på från vilket håll man kommer. På närmare håll framgår det att verket egentligen är en målerisk skulptur uppbyggd av helt "vanliga" dörrar.

Läs mer>>

passage_detalj