Vår viktigaste resurs!  
 
Stanly Plåt AB har idag ca 14 anställda. Varje person med sin speciella
inriktning. Tillsammans får vi ett företag med ett komplett koncept.
Personalen arbetar under frihet och med stor delaktighet i den
dagliga driften och detta bidrar till högsta möjliga kvalitet.

Många av våra anställda har arbetat länge inom företaget.
Detta gör det möjligt för oss att ständigt förbättra våra
rutiner och säkerställa ett medvetet miljöarbete!